functiecreatie-2            functiecreatie-3

Vanuit diverse organisaties in de arbeidsmarktregio werken accountmanagers om mensen zo goed en duurzaam mogelijk te bemiddelen naar werk. Om te zorgen dat iedereen over dezelfde kennis en expertise beschikt en met hetzelfde verhaal met werkgevers in gesprek gaat werd de training Functiecreatie georganiseerd. Zestien accountmanagers, vanuit de gehele regio, volgen deze 4-daagse training.

Functiecreatie
Functiecreatie houdt in dat je, samen met de werkgever, elementaire taken vanuit bestaande werkprocessen samenvoegt tot een nieuwe functie. Deze nieuw gecreëerde functie past qua niveau op het gemiddelde niveau van iemand uit de doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij functiecreatie ga je vraag-gericht te werk (i.p.v. aanbod-gericht). Kortom, het vergt een andere manier van denken.

Aan de hand van vragen en een quick scan wordt een business-case opgesteld. Hieruit volgen de efficiency, kostenbesparing en MVO-voordelen voor werkgevers, wat de besluitvorming om iemand vanuit de doelgroep aan te trekken onderbouwt.

De training
De 4-daagse training wordt georganiseerd door SBCM (landelijke arbeids- en ontwikkelorganisatie) en vindt plaats bij PAUW Bedrijven. De eerste twee dagen zijn inmiddels achter de rug (9 en 10 november). Er volgen nog 2 dagen in februari en maart. In de tussenperiode wordt in groepen gewerkt aan een praktijkopdracht waarbij een arbeidsanalyse wordt uitgevoerd bij een werkgever.

‘Door de training in regionaal verband te organiseren stem je af met collega’s in de regio en neem je cases met elkaar door. Je leert ván en mét elkaar. Uiteindelijk beschikt iedereen over dezelfde kennis en instrumenten die we toepassen in het gesprek met de werkgevers. Dat is de grote meerwaarde van deze training.’ (Dave Zuiderduin – werkgeversadviseur bij PAUW Bedrijven).

functiecreatie-1