Tijdens de raadsinformatieavond ‘Goede voorbeelden uit de regio’ van 26 oktober zijn de cijfers over de banenafspraak en een aantal praktijkvoorbeelden uit de regio aan raadsleden gepresenteerd. De voorbeelden werden in afzonderlijke workshops toegelicht. Daarmee kregen we een kijkje in de keuken van de regio hoe collega’s invulling geven aan de banenafspraak.

Workshop 1: Doelgroep centraal
Bij de SW-bedrijven PAUW, Ferm Werk, UW of Biga Groep worden mensen met een verminderd arbeidsvermogen via een intensieve groepsbegeleiding toegeleid naar een aangepaste baan. De groepsgewijze aanpak van de pilot ‘Werk maken van de banenafspraak’ scoort hierbij goed. Dat is o.a. zichtbaar door het slagingspercentage van 40 procent aan ‘duurzame uitstroom’. De pilot zoals deze aanvankelijk is opgezet, is inmiddels de reguliere werkwijze in onze regio. Klik hier om de film van BigaGroep te bekijken.

Workshop 2: Sociale innovatie en nieuwe allianties
Het project ‘Lucht geeft werk’ is een voorbeeld van een nieuwe samenwerkingsvorm tussen gemeenten, lokale werkgevers en onderwijspartners in de regio Kromme Rijn Heuvelrug. In dit project gaan winst voor het milieu, de werkgelegenheid en de portemonnee hand in hand. Een ander voor beeld is het project ‘Mise en Place’, dat werkzoekenden een opleidingstraject op maat en de mogelijkheid biedt om door te stromen naar een baan bij een lokale werkgever.

 Workshop 3: Ervaringen van de accountmanagers
Hoe gaan bedrijfsadviseurs vanuit het WerkgeversServicepunt te werk? De WIL liet een mooi voorbeeld zien en zoomde in op een succesvoorbeeld uit Stichtse Vecht. De samenwerking met de werkgever/het stagebedrijf, de VSO school en de adviseur van Stichtse Vecht staan centraal bij de ondersteuning en plaatsing van jongeren met leerproblemen en een achterstand tot de arbeidsmarkt. Het was mooi om te horen welke goede resultaten er worden behaald door te werken met één regiehouder bij de gemeente (WMO/Participatiewet) die snel schakelt tussen de ouders en leerling, de school en de werkgever/het stagebedrijf (Groendiensten Reinaerde). Meer informatie de website van Groendiensten Reinaerde.