Om voor het doelgroepregister, en dus een banenafspraak-baan, in aanmerking te komen is een indicatie nodig. Momenteel bepaalt de keuring bij het UWV of iemand in aanmerking komt voor het doelgroepregister. De Praktijkroute, waarbij loonwaarde op de werkvloer wordt gemeten, is een praktisch alternatief wat ook toegang geeft tot het doelgroepregister.

In de praktijk blijken soms mensen met een lage loonwaarde toch niet door het UWV geïndiceerd te worden voor het doelgroepregister. Bijvoorbeeld omdat theorie en praktijk niet volledig op elkaar aansluiten. De Praktijkroute brengt de praktijk in beeld, en is daarmee een verkorte route om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor het doelgroepregister.

Hoe werkt de Praktijkroute?
Een kandidaat uit de Participatiewet wordt geplaatst in een werkomgeving, bijvoorbeeld in het SW-bedrijf. Op de werkvloer wordt via een gecertificeerde methodiek de loonwaarde gemeten. Deze door het SW-bedrijf vastgestelde lage loonwaarde verschaft ook toegang tot het doelgroepregister. Onderzoek door Panteia in drie proefregio’s toonde aan dat loonwaarde-meting op de werkplek ook een goede manier is om vast te stellen of iemand tot de doelgroep van de banenafspraak behoort. Hierdoor maken deze mensen meer kans op een garantiebaan.

Eind oktober meldde staatssecretaris Klijnsma aan de Kamer dat zij de Praktijkroute definitief gaat invoeren en heeft inmiddels ook het wetsvoorstel daartoe ingediend. De verwachting is dat met de invoering van de praktijkroute meer mensen in het doelgroepregister opgenomen worden waardoor de banenafspraak sneller gerealiseerd kan worden.