den_haag_skyline

 

 

 

 

 

 

Vanaf 1 januari 2017 verwachten we de volgende vereenvoudigingen in de Participatiewet:

  • Gemeenten kunnen tijdens de eerste zes maanden van een dienstbetrekking een forfaitaire loonkostensubsidie van 50% van het WML inzetten. Er kan al vanaf 5 juli 2016 op de regel worden geanticipeerd.
  • Het wordt mogelijk om loonkostensubsidies in te zetten voor schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en Entree MBO die al zijn gaan werken bij een werkgever. Vanaf 5 juli 2016 kan daarop al worden geanticipeerd.
  • Er komt een geharmoniseerde premiekorting (mobiliteitsbonus) van € 2.000 voor mensen met scholingsbelemmeringen voor maximaal drie jaar.
  • (Ex) leerlingen uit het praktijkonderwijs kunnen zonder beoordeling in het doelgroepregister worden opgenomen.
  • De doelgroep banenafspraak gaat ook gelden voor mensen die niet zonder begeleiding door een job coach het WML kunnen verdienen.
  • De Tweede kamer heeft op 29 november ingestemd met het voorstel gemeenten te verplichten om beschutte werkplekken aan te bieden.
  • De praktijkroute wordt opengesteld als toegang tot het doelgroepregister banenafspraak. Hierdoor kunnen mensen met een vastgestelde loonwaarde beneden het WML zonder beoordeling in het doelgroepregister worden opgenomen. De Tweede Kamer heeft op 29 november ook met dit wetsvoorstel ingestemd.