kandidatenverkenner-banenafspraak

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 18 november 2016 de ‘kandidatenverkenner banenafspraak’ gelanceerd: een databank met profielen van werkzoekende met een arbeidsbeperking.

Met de kandidatenverkenner banenafspraak kunnen werkgevers inzicht krijgen in de doelgroep van de banenafspraak en zoeken naar geschikte kandidaten die bij hun organisatie passen.

De juiste persoon op de juiste plek
De staatssecretaris riep tijdens de officiële introductie de werkgevers op om gebruik te maken van deze nieuwe tool. Zij ziet dat veel ondernemers bereid zijn om mensen met een arbeidsbeperking een kans te geven, maar dat zij ook vaak beren op de weg zien. De kandidatenverkenner banenafspraak helpt bij het vinden van de juiste persoon voor de juiste plek. Bovendien is de mogelijkheid voor de no-riskpolis voor onbepaalde tijd verlengd. De verwachting is dat deze combinatie veel werkgevers overtuigt om een kandidaat met een arbeidsbeperking aan te nemen. Klijnsma: “Met de kandidatenverkenner banenafspraak hebben werkgevers geen excuus meer dat er geen kandidaten te vinden zijn voor hun bedrijf.”

Op weg naar 125.000 banen
De kandidatenverkenner banenafspraak helpt bij aan het realiseren van de 100.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking, waar werkgeversorganisaties in het sociaal akkoord voor hebben getekend. De overheid doet daar nog eens 25.000 banen bovenop. Van wezenlijk belang, zegt Klijnsma. “Want mensen met een arbeidsbeperking willen geen medelijden, ze willen meedoen.”

Doelgericht zoeken
Werkgevers kunnen in de kandidatenverkenner banenafspraak direct en doelgericht zoeken in anonieme profielen. Ze kunnen kandidaten bewaren die passen bij bepaalde voorkeuren, zoals opleiding, werkervaring, sector en de begeleiding die nodig is om een goede werkplek te kunnen bieden. Vervolgens wordt passend contact geregeld via het werkgeversservicepunt.

De kandidatenverkenner is bereikbaar via de UWV site, werkgeversportaal en via Werk.nl waarbij de werkgever een account moet aanvragen.