Gemeenten gaan ‘Jongeren buiten beeld’ begeleiden naar school of werk

Gemeenten helpen inmiddels 27.500 jongeren die geen startkwalificatie hebben, geen opleiding volgen, geen werk hebben en geen uitkering ontvangen, op weg naar opleiding of werk. Minister Asscher gaat de Participatiewet zo aanpassen dat ook de groep jongeren van 23 tot 27 jaar die nergens geregistreerd staan, vanaf 2017 door een koppeling van gegevens in beeld komen en hulp kunnen krijgen.