Gemeenten komen tekort op Werk en Inkomen

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft medio mei een overall rapport uitgebracht over het sociaal domein 2015. Als tegenwicht voor de recente publicaties over gemeenten die geld overhouden op de WMO, komt het SCP tot de conclusie dat gemeenten een half miljard te kort komen op de middelen voor werk en inkomen. Dit is vooral interessant vanuit het perspectief dat veel budgetten in het sociaal domein feitelijk al ontschot zijn, maar dat we er toch per kolom naar blijven kijken. Het rapport is te vinden op http://www.scp.nl/publicaties.